top of page
background.png
logo + claim.png

Kto sme

Odborníci

Sme skupina prevádzkových odborníkov prepojených partnerským vzťahom, ktorí poskytujú riešenia manažmentu spoločností v akejkoľvek podnikateľskej situácii na dosiahnutie prevádzkovej dokonalosti a rovnako pomáhame jednotlivcom v profesionálnom i osobnom živote dosiahnuť sebarealizáciu.

Spoločnosti a podnikatelia

Kompetencie našich expertov sú dostupné nadnárodným korporáciám ako aj súkromným osobám, keďže našimi partnermi sú spoločnosti aj súkromní podnikatelia. Sme flexibilní a poskytujeme široké spektrum overených riešení, šitých na mieru potrebám našich zákazníkov.

Operatívny prístup

Máme operatívny prístup, sme zvyknutí konať na mieste a poskytovať nepretržitú pomoc na diaľku. Vynaložili sme veľké úsilie na výber našich odborníkov a naši partneri už preukázali, že sú schopní poskytnúť vynikajúce výsledky vo svojej oblasti pôsobnosti.

Naša Vízia

Prevádzková dokonalosť spoločností a osobná sebarealizácia jednotlivcov

Naším poslaním je poskytovať riešenia pre manažment spoločností v akýchkoľvek obchodných situáciách
poskytnutím odborníkov na každý kľúčový proces na dosiahnutie prevádzkovej dokonalosti a pomáhať jednotlivcom v profesionálnom a osobnom živote dosiahnuť sebarealizáciu.

Naše hodnoty

a-design.png

Rešpekt

Veríme, že ak začneme s rešpektom, všetko ostatné bude nasledovať. Zaviazali sme sa rešpektovať životné prostredie, každého človeka a našich obchodných partnerov. Dodržiavame pravidlá a zákony.

a-design.png

Dôvera

Vieme, že dôvera je základom každého vzťahu. Konáme čestne, uchovávame dôverné informácie, pričom sme transparentní, posilňujeme postavenie ľudí a podporujeme zraniteľnosť, budujeme vzťahy, oceňujeme dobrú prácu, spravodlivo sa zapájame do konfliktov.

a-design.png

Kompetencie

Svoje vedúce postavenie zakladáme na osvedčených kompetenciách našich odborníkov. Ponúkame riešenia a výsledky založené na skúsenostiach. Priznávame, čo nevieme, pracujeme len v rámci okruhu kompetencií našich odborníkov.

a-design.png

Partnerstvo

 Spolupracujeme na dosiahnutí výsledkov. Prepájame potreby zákazníkov s kompetenciami odborníkov pre poskytnutie riešení. Zaviazali sme sa budovať dlhodobé vzťahy na spoločných cieľoch.

a-design.png

Výsledky

Vieme, že na konci záleží len na  výsledkoch. Zaviazali sme sa k prítomnosti „na mieste“ a nepretržitej pomoci na diaľku, aby sme našim operatívnym prístupom poskytli overené riešenia a dodržali náš záväzok až do konca.

Naše umiestnenie

Dodávame overené riešenia, nie služby.
Ciele našich odborníkov sú cieľmi našich zákazníkov.

our values
our positioning
bottom of page